htuinek nkdiv>htursk nkdiigVjen deklarata urgjente: Gjermania e shqetësuar për gjendjen ……………Rvs">Sponkstere div><8230r-itemws.c-ualit a £1bn global phenomenon